Vinařství Golan Heigts Winery

Golanské výšiny, Katzrin

Příběh Golan Heights Winery začíná před 800 tisíci lety, kdy se v této oblasti již dařilo první divoké révě. Příroda poskytla Golanským výšinám pro pěstování vína skvělý potenciál.V roce 1972 navštívil region proslulý enolog profesor Cornelius Ough a na vinařský potenciál Golanských výšin znovu upozornil. Kombinace chladného podnebí a bazaltické půdy v něm vyvolala úplné nadšení. Byl si jist, že tyto dva faktory představují ideální podmínky pro pěstování kvalitních hroznů. A obyvatelé oblasti si jeho doporučení vzali k srdci: v roce 1976 byly na Golanských výšinách vysázeny první moderní vinice a v roce 1982 byly odeslány první hrozny do vinařství ve středním Izraeli. Výsledky byly slibné. Pro zpracování sklizně z roku 1983 bylo proto zavčas založeno vinařství Golan Heights Winery. V roce 1984 vyprodukovalo vinařství své první víno, Yarden Sauvignon Blanc, ročník 1983, které bylo považováno za nejlepší svého druhu v Izraeli.

V roce 1986 se vinařství přemístilo do svého současného sídla v malém městě Katzrin. Vinařství Golan Heights Winery se dnes v rámci mezinárodní vinařské komunity těší prestižnímu postavení. Tohoto renomé dosáhlo za krátkou dobu a usilovně pracuje na tom, aby si je uchovalo. Vlastníci vinařství pěstují a spravují nejlepší vinice vysázené po celém regionu Golanských výšin.

Vinařství neustále investuje – od nových vinařských lisů, přes systém počítačového řízení teploty po sudy vyráběné z nejlepšího francouzského dubu. Pozornost je věnována i těm nejmenším detailům. O úspěch se zasluhují především ti, kteří vykonávají jednotlivé práce, zejména profesionální tým zabývající se ve vinařství zpracováním vína, který vede světově proslulý vinař Victor Schoenfeld.

Vytváří StudioMC na systému PublicMC s podporou MediaMC | © PublicMC 2005 - 2024